10-16

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:30
  "Амьдарлоги " МУСК
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Хао Ланы домог" ОАК 10-р анги
 • 14:00
  "Хао Ланы домог" ОАК 11-р анги
 • 14:50
  "Хао Ланы домог" ОАК 12-р анги
 • 15:40
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 10-р анги
 • 16:50
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 11-р анги
 • 17:50
  "VIP" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 18:30
  "ТОСК" үзүүлж байна /давталт/
 • 19:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Date хийх үү"нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Нийслэл аав" Реалити шоу
 • 21:50
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 22:00
  "SANJAA SHOW"
 • 23:20
  "Ганцаараа" УСК
 • 00:50
  Эфир завсарласан

10-17

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:10
  "SANJAA SHOW" /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Хао Ланы домог" ОАК 13-р анги
 • 14:00
  "Хао Ланы домог" ОАК 14-р анги
 • 14:50
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 12-р анги
 • 16:00
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 13-р анги
 • 17:10
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 14-р анги
 • 18:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 18:30
  "Багдадын цагдаа" Баримтат кино
 • 19:30
  Улсын Их Хурлын Цаг
 • 20:00
  "Нийслэл аав" Реалити шоу /давталт/
 • 21:20
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:50
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 22:00
  "Хурмастын хилэн" УСК
 • 00:20
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

X/1718:30

MovieBox

"Шимэгч (Parasite)" УСК

X/1703:40

SPS Fight

UFC Шууд: Д.Батгэрэл-Брэндон Дэвис

X/1721:30

TV9

Амь ба дэнс УСК